X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
22 بهمن 1393 @ 22:21

94

میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است.


پرواز که کنی، آنجا می رسی که خودت می خواهی،


پرتابت که کنند، آنجا می روی که آنها می خواهند.


پس پرواز را بیاموز


 بی پروا و باجسارت...


سلام