X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
6 مهر 1393 @ 22:24

92

دردی که انسان را به سکوت وا می دارد،بسیار سنگین تر از دردی است که انسان را به فریاد وا می دارد.


و انسان ها فقط


به فریاد هم می رسند،نه به سکوت هم...!+نمی دانم این جمله از کیست ولی حقیقت محضه متاسفانه...