X
تبلیغات
رایتل
23 اسفند 1392 @ 14:59

81

دو چیز شما را تعریف می کند:


بردباریتان وقتی هیچ چیز ندارید،


و رفتارتان وقتی همه چیز دارید...